1 марка

Банкнота, бона, купюра 1 марка, Финляндия